Дорнод аймгийн Хөлөнбуйр сумын ИТХ

Дорнод аймгийн Хөлөнбуйр сумын ИТХ

Дорнод аймгийн Хөлөнбуйр сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ажлын алба Дорнод аймгийн Хөлөнбуйр сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ажлын алба